PODRĘCZNIKI 2023-2024

Zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2023-2024. Rodzice dokonują zakupu jedynie podręczników/ćwiczeń do religii. Pozostałe podręczniki oraz ćwiczenia uczniowie otrzymają w szkole we wrześniu.

ZNISZCZONE/ZAGUBIONE PODRĘCZNIKI 2022-2023CENY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW