PODRĘCZNIKI W ROKU SZKOLNYM 2024-2025

Zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2024-2025. Rodzice dokonują zakupu jedynie podręczników/ćwiczeń do religii. Pozostałe podręczniki oraz ćwiczenia uczniowie otrzymają w szkole we wrześniu.

ZNISZCZONE/ ZAGUBIONE PODRĘCZNIKI – CENY

obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024

Rodzic zobowiązany jest rozliczyć się za zniszczony lub zagubiony podręcznik – najpóźniej do zakończenia roku szkolnego, czyli do 21 czerwca 2024.

Wpłaty dokonuje na rachunek:

Szkoły Podstawowej nr 18;

65–941 Zielona Góra; ul. Francuska 10

obsługiwany przez:

PKO BP 34102054020000070202487155

W treści przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko ucznia, klasę oraz przedmiot i tytuł podręcznika

(lub jej część w kl. I – III).

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW

PODRĘCZNIKI 2023-2024

Zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2023-2024. Rodzice dokonują zakupu jedynie podręczników/ćwiczeń do religii. Pozostałe podręczniki oraz ćwiczenia uczniowie otrzymają w szkole we wrześniu.

ZNISZCZONE/ZAGUBIONE PODRĘCZNIKI 2022-2023CENY